Företag och arbetsgivareUtmaningar som har att göra med människors samspel och relationer

I alla sammanhang där människor möts och ska samarbeta uppstår det förr eller senare utmaningar som har att göra med människors allmänna fungerande – hur vi mår, samspelar, kommunicerar, resonerar, reagerar när vi utsätts för stress osv. Här kan psykologisk kunskap underlätta och vara till hjälp.

PsykologPaula erbjuder

• Hjälp med stresshantering och förebyggande av psykosocial ohälsa.
• Personalstöd och rehabilitering när en medarbetare drabbats av psykisk ohälsa.
• Chefshandledning i perioder av ökad stress eller i svårhanterade frågor där du som ledare behöver stöd, bollplank och vägledning.
• Samtal inriktade på individutveckling.
• Samtal för två eller flera personer med fokus på samarbetsutveckling, t ex för två delägare, chef-medarbetare eller två eller flera kollegor som arbetar i ett team. 

Grunden för ett företags framgång är att samarbetet mellan personerna inom företaget fungerar – i ledningsgruppen, i teamet, mellan två kollegor och mellan chef och medarbetare. När personer har välfungerande strategier för sitt samarbete, förstår varandra och förmår dra nytta av varandras styrkor, blir samarbetet effektivare. Trivseln ökar och arbetsmiljön förbättras. 

Duocoaching innebär en fokuserad och handfast vägledning i att stärka och utveckla samarbetet mellan två personer, en ”duo”, där man vill få ut det bästa av samarbetet. Det kan t ex handla om kommunikation, arbetssätt och rollfördelning. Nuläget är startpunkten och tillsammans ringar ni in hur ni vill utvecklas tillsammans, mot ett framtida önskat läge. Duocoachingen ger konkreta verktyg för att steg för steg förverkliga era mål i enlighet med handlingsplanen som ni gemensamt har arbetat fram.

Fokus vid duocoaching är att utveckla samarbetet i önskad riktning, utifrån den gemensamma uppgiften. Det är ett effektivt sätt att direkt komma in på relationen och hitta formerna för samarbetet

Kontakta mig gärna så att vi kan diskutera vilket upplägg som vore lämpligt för just er.

Välkomma!

För tidsbokning och frågor ››