Om Paula

Paula Jonsson, leg psykolog


”Lycka är att dels ha mat för dagen, och dels bo någonstans.”

Citatet stod på ett pyttelitet tidningsurklipp, fäst alldeles intill sänglampan, ovanför sängen i pojkrummet. Jag kunde föreställa mig den lilla killen som låg i sin säng och drömde om att få åka till släktingarna och stugan i Dels-bo. Nu var han en vuxen man och min pojkvän. Jag visste inte då att samme man skulle bli min livspartner, pappa till mina tre barn, eller att jag själv skulle komma att dela hans orubbliga kärlek till Delsbo och den vackra Dellenbygden…

Jag heter Paula Jonsson och ovanstående ger en glimt av min privata livssituation och hur jag hamnade i Hälsingland. En storstadsflicka  ”med lin i brudbuketten”, alltså.

Som psykolog har jag mer än 20 års erfarenhet av arbete inom landsting, kommun och privat verksamhet, omväxlande med barn, ungdomar och vuxna, på individ- och gruppnivå, och med arbetsuppgifter som handlat om samtalsbehandling, utredning, utbildning och handledning.

Min främsta erfarenhet kommer från arbetet som psykolog inom primärvården, där fokus har varit att främja hälsa och behandla psykisk ohälsa av alla slag – kriser, stress- och utmattningsproblem, nedstämdhet/depression, oro/ångest, dålig självkänsla, sömnsvårigheter och trauman. Metoder jag använder är bl a KBT, ACT, mindfulness och EMDR-terapi. Jag är också en varm förespråkare av fysisk aktivitet!

Med tiden har jag blivit alltmer intresserad av människors relationer, både i privatlivet och som kollegor på en arbetsplats. På senare år har jag gjort verklighet av drömmen att starta eget, för att ännu mer aktivt kunna jobba för det som driver mig mest – att stärka människan och relationen mellan människor.

När det gäller formell utbildning har jag kompletterat den psykodynamiska grundutbildningen med en påbyggnadsutbildning inom KBT, kognitiv beteendeterapi. Under 2019 utbildar jag mig också inom EMDR-terapi, som är en evidensbaserad behandlingsmetod för trauman. Det är en oerhört spännande metod där man använder sig av ögonrörelser för att behandla svåra känslomässiga tillstånd. Läs gärna mer på EMDR-föreningens hemsida  (www.emdr.se).

Jag följer Psykologförbundets yrkesetiska principer och arbetar i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Att vara legitimerad psykolog innebär att min verksamhet står under statlig tillsyn. I mitt medlemskap i Psykologföretagarna ingår en patient- och ansvarsförsäkring som innebär en trygghet för dig som klient.

Det roligaste med psykologyrket är mötet med alla människor, var och en med sin unika livshistoria, och som hittar de mest fantastiska sätt att ta sig fram i livet, trots de problem vi alla periodvis stöter på under resans gång. Att få ta del av dessa livsöden och vandra med en bit på vägen ser jag som en stor ynnest.

Personuppgiftspolicy ››