Hoppa till innehåll

Om Paula

Jag heter Paula Jonsson och bor med min familj i vackra Delsbo i Hälsingland. Sedan 2016 driver jag företaget PsykologPaula på en mottagning som jag delar med några andra terapeuter i centrala Hudiksvall.

Jag har mer än 25 års erfarenhet som psykolog, främst från primärvården, där fokus varit att främja hälsa och behandla psykisk ohälsa av alla slag. De senaste åren har jag alltmer kommit att inrikta mig på EMDR-terapi, som är en evidensbaserad behandlingsmetod för trauman. Med hjälp av ögonrörelser stimuleras hjärnans självläkande förmåga, vilket gör det möjligt att bearbeta svåra livshändelser – stora och små – som etsat sig fast och fortsätter påverka tankar, känslor och kropp.

Teorin bakom EMDR – att vissa händelser lämnar avtryck där hjärnans naturliga bearbetning av någon anledning inte fullföljs – ger en förståelse för uppkomsten av psykisk ohälsa. Det har varit ett lyft för mig som psykolog att hitta en metod som är så verksam för många, där annan behandling inte nått ända fram. Med EMDR kan jag verkligen bidra till läkning och förbättrat mående. Det är stort för en hjälpare som jag.

Läs gärna mer på EMDR-föreningens hemsida  (www.emdr.se).

I grunden har jag en psykodynamisk grundutbildning med en påbyggnad inom KBT, kognitiv beteendeterapi. Människor är olika och jag har lärt mig anpassa metoden utifrån person och behov. Oavsett problematik kommer vi ofta tillbaka till grunden, hur hjärnan fungerar och styr oss, och våra mest basala behov – att äta, sova, älska och röra på oss.

Jag följer Psykologförbundets yrkesetiska principer och arbetar i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Att vara legitimerad psykolog innebär att min verksamhet står under statlig tillsyn. I mitt medlemskap i Psykologföretagarna ingår en patient- och ansvarsförsäkring som innebär en trygghet för dig som klient.

Det roligaste med psykologyrket är mötet med alla människor, var och en med sin unika livshistoria, och som hittar de mest fantastiska sätt att ta sig fram i livet, trots de problem vi alla stöter på under resans gång. Att få ta del av dessa livsöden och vandra med en bit på vägen är en ynnest.