Parsamtal

Prata med varandra

Att gå i parsamtal är att lyfta upp relationen på dagordningen och rikta strålkastaren på den gemensamma tillvaron. Lever ni det liv ni vill leva? Ägnar ni er åt saker som ni vill göra? Hur vill ni att er relation ska utvecklas?

Stärk er relation

Fokus för parsamtal kan vara att stärka ”vi-et”, förbättra kommunikationen, hantera olikheter och öka förståelsen för varandra. Syftet med parsamtal kan också vara att utveckla relationen i en viss riktning.

När man lever tillsammans måste man samarbeta inom en rad olika områden – att sköta hem och hushåll, planera för semestern, träffa släkten, renovera, skjutsa barnen hit och dit, och få ihop en tillvaro som fungerar för alla inblandade. Det är mycket som ska skötas och hållas reda på, och som upptar bådas tid och engagemang.

Samtidigt har var och en sitt eget att ta hand om – arbetet, den egna familjen, träningen och kanske andra intressen. Med så mycket annat på gång är det lätt att vi börjar ta  parrelationen för givet – vi hinner helt enkelt inte med att ägna oss åt varandra.

Att gå i parsamtal är att ägna kvalitetstid åt varandra. Att stanna upp en stund och, reflektera över hur ni har det och hur ni vill fortsätta. Att kommunicera om det som är viktigt och kanske förstå varandra bättre. Att sätta upp mål tillsammans och se till att era önskningar blir av. 

Det vi fokuserar på växer. När vi ägnar oss åt varandra, pratar och gör saker tillsammans, blir relationen starkare. Ett starkt ”Vi” ger lust och energi.

Genom en serie samtal får ni vägledning och verktyg för att staka ut riktningen för ert fortsatta liv tillsammans – att planera er vardag och framtid istället för att bara låta den bli som den blir, och göra verklighet av det som är viktigt för just er två.

Välkomna att höra av er!

För tidsbokning och frågor ››