Hoppa till innehåll

Parsamtal

Prata med varandra – stärk er relation

Att gå i parsamtal är att lyfta upp relationen på dagordningen. Rikta strålkastaren på den gemensamma tillvaron. Lever ni det liv ni vill leva? Hur vill ni att er relation ska utvecklas?

Fokus för parsamtal kan vara att stärka ”vi-et”, förbättra kommunikationen, hantera olikheter och öka förståelsen för varandra. Syftet med parsamtal kan också vara att utveckla relationen i en viss riktning.

Att gå i parsamtal är att ägna kvalitetstid åt varandra. Att stanna upp en stund och, reflektera över hur ni har det och hur ni vill fortsätta. 

Välkomna att höra av er.