Samtal – någon att prata med

Alla behöver någon att prata med ibland – för att få lite stöd, bekräftelse, råd, hjälp att sortera eller för att förstå sig själv. Jag hjälper dig utifrån dina behov – att ta dig igenom en kris eller svår livsperiod, att minska och hantera stress, att stärka självkänslan eller att reda ut relationsproblem. 

Psykologsamtal kan vara till hjälp när du har drabbats av psykisk ohälsa, t ex stressproblematik, nedstämdhet, depression, oro, ångest och sömnsvårigheter. Jag kan även hjälpa dig med att bearbeta smärtsamma och svåra livshändelser och trauman.

Ibland kan samtal handla om hur du vill leva ditt liv och att hitta vägar till att genomföra en förändring. Jag ger dig stöd och vägledning i hur du kan förbättra din hälsa genom att ta hand om dig själv och din kropp. Att ta hand om dig själv kan vara att få en livsstilsförändring att bli av. Att komma ur negativa tankespiraler. Att känna samhörighet och medkänsla med människor omkring dig.

Genom att aktivt försöka ta tag i saker som går att påverka, kan du uppleva mer av mening och harmoni i din vardag. Det viktiga för dig är det viktiga för mig, och jag är beredd att stötta dig i det du står inför här och nu.

För tidsbokning och frågor ››

Varmt välkommen att höra av dig!